Monthly Archives: januar 2013

Samferdsleprosjekt i Granvin

For vel eit år sidan vart Tunsbergtunellen opna. Og dei næraste åra vil det bli opna fleire tunellar innafor Granvin herad sine grenser. Jobergtunellen i Øvregranvin har ferdig godkjend reguleringsplan, men er ikkje fullfinansiert. Dette vert det arbeidd med i … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Tankar i det nye året.

No har me lagt bak oss ein budsjettprosess og fått vedteke eit budsjett for 2013. Det har ført til mykje fokus på tronge økonomiske tider for Granvin herad og dei utfordringane det gjev. Og dei tronge tidene er ein realitet. … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Opning av blogg

Då eg vart vald til ordførar i Granvin hausten 2011, tenkte eg det er viktig at folk i bygda enkelt kan følgja med på det som skjer i kommunal verksemd. Vedtak frå formannskap og heradsstyre er tilgjengelege på heimesida eller … Les meir

Posta under Uncategorized | Éin kommentar