Monthly Archives: februar 2013

Info

Arbeidet med bustadfelt.  Det er no i gang arbeid med tomteplan, grunnundersøking og kostnadskalkyle for Kjerlandshagane og området ved Skielva, som er dei to først prioriterte bustadfelta frå heradsstyret. Målet med ein tomteplan er å få ein peikepinn på kostnaden med utbygging av felta slik at … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Den første kvinnelege ordføraren i Hordaland var Ingebjørg Prestegard frå Granvin.

Ingebjørg Prestegard var ordførar i Granvin herad i perioden 1972- 1976. I 2013 er det 100 år sidan kvinner fekk rett til å stemma ved stortings- og kommuneval, og frå året 1913 rekna ein at det var ålmenn stemmerett i … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget