Monthly Archives: mai 2013

Status for arbeidet med stasjonsområdet

Stasjonsområdet. Heradet har fått utarbeidd ein skisseplan for korleis stasjonsområdet kan utformast med bustader, infrastruktur og park-/rekreasjonsområde. Skissa har framlegg til byggjemønster og føresegner for korleis bustadene kan utformast, og inneheld enkeltbustader og rekkjehus. Den omfattar også området ovanfor kaien der det og er framlegg om bustader. Det er eit mål … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget