Bustadarbeidet i Granvin

Det er eit svært viktig mål for Granvin heradsstyre i valperioden å prøva å snu ei negativ folketalsutvikling. Ser ein på SSB sin statistikk har folketalet i Granvin sakte men sikkert gått nedover dei siste 15-20 åra. Det manglar ikkje på folk som ynskjer å busetja seg her, men utfordringa har vore ledige husvere og byggjeklare tomter. Bustadarbeidet har heilt frå starten vore ei svært viktig arbeidsoppgåve for det sitjande heradsstyret.

Det å leggja til rette for byggjeklare tomter er eit tidkrevjande arbeid. Formelle prosedyrar i samband med utarbeiding av planar må følgjast og vedtak skal gjerast. Dei siste par åra har det vore arbeidd samanhengjande med å få på plass byggjeklare tomter. I dette arbeidet må ein også ha eit lenger perspektiv slik at heradet kan ha tomter å tilby i mange år framover. Tilrettelegging av tomter krev store investeringar, men det er avgjerande for ei god utvikling i Granvin å prioritera dette. Heradet har og vore aktiv i å nytta seg av statlege ordningar som legg betre til rette for kjøp eller leige av husvere.

Tomtefelta heradet arbeider med er området ved Skielva og stasjonsområdet på Eide. Ved Skielva er no skog rydda og fylling med tunellmassar frå Haukanesberget er kome igang. Det er starta elvesikringsarbeid frå ovanfor Røynstrand og nedover langs Skielva. Ein flaumvoll skal sikra eksisterande og nye bustader mot flaum. Detaljreguleringsplanen for Eide er snart klar for godkjenning. Den skal i heradsstyret om kort tid. Om alt går som planlagt kan heradet kanskje ha byggjeklare tomter i løpet av året.

Advertisements
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s