Bustadfelt i Granvin

Endeleg er reguleringsplanane for bustadfelt klare! Dette har vore eit mål for sitjande heradsstyre frå dag ein. Bustadtomter er sett på som eit svært viktig tiltak for å snu folktalsutviklinga. Det har vore gjort eit solid og målretta arbeid frå administrasjonen for å få planane på plass, og formannskap og heradsstyre har vore tett på, og gjerne teke ekstramøte for ikkje å seinka prosessen.

Planen for Skielva bustadfelt vart vedteken i heradsstyremøtet no i februar, og feltet  på Eide (stasjonsområdet) er også ferdig handsama politisk. Heradet startar sal av bustadtomter i Skielva bustadfelt innan kort tid, og når snøen er borte skal det tilretteleggjast for veg, vatn og kloakk. Deretter vil det vera klart for bygging.

På Eide startar NVE elvesikringsarbeidet i første halvdel av mars, slik at tomtesal her vil mellom anna vera styrt av dette arbeidet. I tillegg må det tilretteleggjast for vatn og kloakk, og me håpar det skal vera klart for å selja tomter i løpet av året.

I det vidare vert det viktig at heradet har planar for bustadtomter i eit lenger perspektiv, så ein ikkje steller seg slik at heradet ikkje har tomter å tilby i framtida. Her er   kommuneplanen, som no er under revidering, ein viktig reiskap for å finna område der det kan tilretteleggjast for tomter på lenger sikt.  Det er mange omsyn å ta ved slik planlegging, til dømes å ikkje byggja ned dyrka jord, og unngå skredutsette område. Arbeidet for å leggja til rette for bustadbygging er svært viktig for den vidare utviklinga i Granvin.

Advertisements
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s