Monthly Archives: juli 2015

Busetjing av flyktningar i Granvin?

Flyktningsituasjonen i fleire sør-europeiske land er for tida prekær, og det ligg eit stort ansvar også på Noreg for å hjelpa. Frå før ventar eit stort tal flyktningar i norske mottak på å få ein kommune og busetja seg i, så samla vil Noreg skulla busetja rundt … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

«Kulturbanken»

Granvin folkebibliotek er i ferd med å bli flytta til det tidlegare bankbygget. Planen er å kunna nytta lokala til fleire aktivitetar, og arbeidet er i gang med å leggja til rette for det. Uavhengig av flyttinga er Granvin folkebibliotek eitt av tre bibliotek … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget