Busetjing av flyktningar i Granvin?

Flyktningsituasjonen i fleire sør-europeiske land er for tida prekær, og det ligg eit stort ansvar også på Noreg for å hjelpa. Frå før ventar eit stort tal flyktningar i norske mottak på å få ein kommune og busetja seg i, så samla vil Noreg skulla busetja rundt 13 000 personar dei næraste åra. I denne situasjonen er det naturleg at også me i dei små kommunane vurderer om me kan bidra i denne dugnaden. Heradsstyret i Granvin har vedteke å sjå på kva som skal til for at heradet skal kunna ta i mot flyktningar.

Det er mange utfordringar knytt til ei slik oppgåve for ein liten kommune. Heradet må ha nok kapasitet innafor dei ulike tenesteområda, og det må finnast husvere. Ein veit som oftast lite på førehand om kva trong den enkelte har for hjelp, og kva konsekvensar opplevingane dei har vore igjennom har ført til. Det vil også vera trong for å ha ein person som legg til rette for integrering: for norskopplæring, aktivitetar for tilpassing til arbeidslivet og for at dei skal kunna finna seg til rette i lokalmiljøet.

Ved busetjing mottek kommunane statleg tilskot til flyktningarbeidet. Slik det ser ut dekkjer ikkje tilskotet alle utgiftene kommunen får med busetjinga. Korleis det eventuelt skal løysast er eit av spørsmåla ein må finna ut av. Fram til for ca ti år sidan hadde Granvin stilling som flyktningkonsulent saman med Ulvik. Denne måtte avviklast då departementet bestemte at små kommunar ikkje fekk busetja flyktningar lenger. Det er økonomisk krevjande å byggja oppatt ei slik teneste, og det vert arbeidd med på nytt å få til eit samarbeid med Ulvik i dette arbeidet.

For Granvin er det ei stor oppgåve å ta i mot flyktningar. Ei utgreiing av dei viktigaste utfordringane vil truleg gje heradsstyret grunnlag for å ta ei endeleg avgjerd i haust.

 

Advertisements
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s